metastock black1

לימודי שוק ההון ת"א והמרכז | חיפה והצפון |

הצטרפות לרשימת תפוצה

מאמרים

סוכן ביטוח אלמנטרי

from class

 

סוכן ביטוח אלמנטרי הינו נציג של חברת הביטוח המוציאה את פוליסת הביטוח העוסקות בסיכון לאובדן הרכוש וסיכון לפגיעה בנפש כתוצאה משימוש ברכוש. אחד מתפקידיו של הסוכן לקשר בין חברת הביטוח ללקוח ולתת שירות ראשוני למבוטח כאשר מוגשת תביעה לחברת הביטוח. סוכן ביטוח יכול לפעול הן במישור העצמאי , או תחת חברת ביטוח. הביקוש לתפקיד הזה נחשב לבין הגבוהים והמבוקשים ביותר כיום במשק.

סוכן ביטוח אלמטרי מחויב להחזיק ברישיון סוכני ביטוח כללי, כפי שמוסדר בחוק הביטוח על שירותים פיננסים התשמ''א- 1981. בהתאם לחוק זה, על האזרח המבקש רישיון לעסוק במכירת ביטוח חייב לעבור 6 בחינות מטעם המפקח על הביטוח של משרד האוצר.

elementסוכן ביטוח אלמנטרי הינו נציג של חברת הביטוח המוציאה את פוליסת הביטוח העוסקות בסיכון לאובדן הרכוש וסיכון לפגיעה בנפש כתוצאה משימוש ברכוש. אחד מתפקידיו של הסוכן לקשר בין חברת הביטוח ללקוח ולתת שירות ראשוני למבוטח כאשר מוגשת תביעה לחברת הביטוח. סוכן ביטוח יכול לפעול הן במישור העצמאי , או תחת חברת ביטוח. הביקוש לתפקיד הזה נחשב לבין הגבוהים והמבוקשים ביותר כיום במשק.

סוכן ביטוח אלמטרי מחויב להחזיק ברישיון סוכני ביטוח כללי, כפי שמוסדר בחוק הביטוח על שירותים פיננסים התשמ''א- 1981. בהתאם לחוק זה, על האזרח המבקש רישיון לעסוק במכירת ביטוח חייב לעבור 6 בחינות מטעם המפקח על הביטוח של משרד האוצר.

בחינות אלו הן חלק ממסלול לימודים הנקרא : סוכן ביטוח אלמנטרי.

הבחינות שצריך לעבור על מנת להחזיק ברישיון סוכן הן: 4 בחינות יסוד ו 2 בחינות מקצועיות.

בחינות הייסוד:

- כלכלה

- סטטיסטיקה ומימון

- חשבונאות

- יסודות הביטוח

בחינות מקצועיות:

- ביטוח תאונות

- ביטוח רכוש

אורך המסלול המלא: בין שנה לשנה וחצי – תלוי במספר הקורסים הנלקחים בו זמנית.

לאקדמאים מתחום הכלכלה, מנהל עסקים ורואי חשבון ,לרב יש פטורים משלושת מקצועות הייסוד וקיים הצורך להיבחו רק במקצועות יסודות הביטוח, ביטוח תאונות וביטוח רכוש.

רק במכללת ג'קבר, תוכלו לקבל את ההכנה הטובה ביותר לבחינות מטעם משרד האוצר, עם המרצים הטובים ביותר, שטית הלימוד הייחודית, ואחוזי ההצלחה הגבוהים ביותר !!

כניסת סטודנטים