metastock_for_webinretactive for web

לימודי שוק ההון ת"א והמרכז | חיפה והצפון |

הצטרפות לרשימת תפוצה | הצטרפות לשרות המנויים ללא עלות

היכן ניתן לראות את מדד ג'ק בר JackBar
מדד ג'ק בר JackBar מופיע ראשון בשורת המדדים באתר ומתעדכן אחת ל-20 דקות כאשר הבורסה הישראלית סגורה ונעלם משורת המדדים ברגע שהבורסה פעילה (משעה 9.50 בבוקר ועד 16.30 אחה"צ). שער מדד ג'ק בר Jackbar הוא שער מדד ת"א 25 כפי שהיה צריך להיות אילו הבורסה הישראלית הייתה פתוחה. אחוז השינוי מתייחס למרחק שבין מדד ג'ק בר JackBar הנוכחי לבין מדד ג'ק בר JackBar כפי שהיה בסיום המסחר בבורסה (רמת מדד ג'ק בר Jackbar בשעה 16.30). כך שאם מדד ג'ק בר JackBar נסחר בלילה בעליה של 1.2%, הכוונה שמדד ת"א 25 צריך לעלות 1.2% ביחס לשער הסגירה הקודם. שער המדד הרשום הוא שער מדד ת"א 25 כפי שמשתקף מאחוזי העליה או הירידה.
* מדד ג'ק בר JackBar אינו פעיל החל מיום שישי בחצות ועד יום שני באחת לפנות בוקר (המדד פועל במקביל למדדים המובילים בעולם)

האם ניתן לראות את גרף מדד ג'ק בר JackBar באתר ובזמן אמת ?
גרף מדד ג'ק בר JackBar מופיע כאן ומתעדכן אחת לדקה
להלן הסבר על המוצג בגרף:



1. תאריך ושעת העדכון האחרונה - גרף מדד ג'ק בר JackBar מתעדכן בתדירות של דקה אחת. החל מיום שישי בחצות ועד יום שני באחת לפנות בוקר לא יתעדכן הגרף.
2. השער האחרון של מדד ת"א 25
3. השער האחרון של מדד ג'ק בר jackBar
4. החל מהשעה 16.30 שעת סגירת הבורסה הישראלית תוכלו לצפות בשדה זה את אחוז השינוי הצפוי במדד ת"א 25 אילו הייתה הבורסה הישראלית פתוחה. שדה זה יתעדכן עד לשעת פתיחת המסחר למחרת במדד ת"א 25 בשעה 09.50 בבוקר. היות ומדד ת"א 25 עוקב במדוייק אחרי תנועת החוזים העתידיים על המדדים המובילים בארה"ב סביר להניח שרמת הדיוק לאחוז השינוי המשוער יהיה גבוה מאד.
5. בהתאם לאחוז השינוי המשוער ניתן לאמוד את שער מדד ת"א 25 המשוער הוא השער בו היה אמור מדד ת"א 25 להיסחר אילו הבורסה הייתה פתוחה.
6. גרף תוך יומי כאשר טווחי הזמן הם החל מחצי השעה האחרונה ועד 24 השעות האחרונות (המדידה מחצות עד חצות)
7. גרף תוך יומי (דגימה אחת לשעה) מוצג בטווחי זמן של 7 ימים ועד 6 חודשים.

בשני הסעיפים 6 ו-7 ניתן לבחור גרף שערי סגירה או גרף נרות יפאניים.

כיצד נולד המדד ?
מזה תקופה ארוכה שאני עוקב מבחינה טכנית אחר המדדים המובילים בארה"ב והתאימות בינם לבין מדד ת"א 25 והמסקנה הברורה הייתה שאת הכיוון עבור כל המדדים בעולם מסמנים מדדי ארה"ב בעוד שאת עוצמת הכיוון קובע כל מדד בעצמו וכך גם מדד ת"א 25. במהלך אותה תקופה בניתי מדד המושתת בין היתר על החוזים העתידיים בארה"ב שאותו גם ניתן לנתח טכנית ובכך להשליך על התנהגות מדד ת"א 25 בעתיד לבוא. תרכובת כזאת אמורה לשקף את השווי ההוגן בו צריך להיסחר מדד ת"א 25.
מדד ג'ק בר JackBar נוצר בתחילת פברואר 2009 כאשר הוא החל את דרכו באותה רמה בה שהה מדד ת"א 25 (רמת 700 הנקודות)  במהלך תקופה זו התרחקו המדדים זה מזה והפער בינהם הגיע לכדי 100 נקודות מדד כאשר מדד ג'ק בר JackBar קובע שפל ברמת 540 הנקודות הנמוך מהשפל שהיה בנובמבר 2008 בעוד שמדד ת"א 25 מסתפק בירידה עד רמת 630 הנקודות ואינו מתקרב לשפל של נובמבר 2008 (רמת 590 הנקודות). למרות ששני המדדים החלו דרכם באותה הרמה, עקב ההפרש העצום שנוצר אין לעשות שימוש בערכו של מדד ג'ק בר JackBar ויש להתייחס למחירו כפי שמתייחסים למחיר מדד ת"א 75 או מדד האס.אנד.פי 500.
מהי מטרת מדד ג'ק בר JackBar ?
מדד ג'ק בר JackBar נוצר בכדי לתת מענה לשינויים שהתרחשו בעולם בעת שהבורסה הישראלית סגורה. דהיינו, בכמה צריך לעלות או לרדת מדד ת"א 25 כאשר הבורסה תיפתח. החישוב מתבצע אך ורק כאשר הבורסה הישראלית אינה פעילה והמדידה נעשית ע"י רישום ערכו של מדד ג'ק בר JackBar בעת סגירת הבורסה (שעה 16.30) להלן יקרא ערך זה "שער הייחוס" ומכאן ואילך יחושב ההפרש שנוצר בכל רגע נתון בין מדד ג'ק בר JackBar הנוכחי הנסחר 24 שעות ביממה לבין "שער הייחוס" וע"י כך ניתן לאמוד בכל רגע נתון את ערכו של מדד ת"א 25 המשוער. עם פתיחת המסחר בבורסה הישראלית יתאפס "שער הייחוס" והוא יקבע שנית בתום המסחר וכך הלאה.
מדד ג'ק בר JackBar מתנהג בעצמו ככל מדד אחר ומספק נקודות תמיכה והתנגדות למרות שהוא מורכב ממספר גורמים שונים וניתן לראות בכל יום שעובר כיצד התנהגות מדד JackBar היא טכנית לחלוטין. אני עושה שימוש רב בניתוח מדד ג'ק בר בסקירות השבועיות על מדדי חו"ל כפי שמתפרסמות באתר בכל יום ראשון בערב.
הגרף הבא מייצג יום בחייו של מדד ג'ק בר JackBar וניתן לראות את טווח המסחר בו נע מדד ג'ק בר JackBar מאז שעות הבוקר המוקדמות (כזכור המדד מורכב מחוזים עתידיים ולכן הוא פעיל גם באמצע הלילה) בתוך תעלת מחירים אופקית בין רמת 668 הנקודות למטה ועד רמת 677 הנקודות למעלה. שימו לב כמה פעמים בדק המדד את רמת 677 הנקודות כשהוא אינו מצליח לפרוץ אותו עד שלבסוף הגיע תנועה חזקה ורמת 677 נפרצה ותהפוך כעת לרמת תמיכה.
בהצלחה,
ג'קי




כניסת סטודנטים