metastock_for_webinretactive for web

לימודי שוק ההון ת"א והמרכז | חיפה והצפון |

הצטרפות לרשימת תפוצה |
רוצה לבדוק את המניה שלך בדו"ח הטכני? |

ראשית יש להבין מה הוא בעצם "מדד מניות" ? מדד מניות מורכב מקבוצת מניות המוגדרות על פי גודל שווי השוק שלהן (ת"א 25, ת"א 75, יתר) או על פי שיוכן הסקטוריאלי (בנקים, נדל"ן, תל-טק). מדד מניות אינו נקבע על פי ממוצע פשוט של שערי המניות שבו אלא שלכל מניה יש משקל שונה בנוסחת המדד. נכון לכתיבת שורות אלו משקלן של מניות טבע וכי"ל בנוסחת מדד ת"א 25 הינו 9.5% לכל אחת מהן ולעומת זאת משקלה של מניית אפריקה הינו 0.72% בלבד (וכך חולפת לה תהילת עולם).

נאמר כבר כי "יש אמת, יש שקר ויש סטטיסטיקה". כעת נבחן תעתוע סטטיסטי פשוט. הסתכלו בשתי הקבוצות הבאות: קבוצה 1 – {6,7,8,8,7,6}, קבוצה 2 – {10,5,6,10,5,6}. לכאורה, הממוצע של כל אחת משתי הקבוצות הוא 7, אבל פיזור המספרים בכל אחת מהקבוצות מספר לנו סיפור שונה לחלוטין. בקבוצה 1 אנו רואים כי המספרים קרובים זה לזה והקבוצה די אחידה ואילו בקבוצה 2 יש לנו שני מספרים "חזקים" ולעומתם 4 מספרים "חלשים" והקבוצה אינה אחידה. כעת היזכרו בבקשה כיצד התנהג מדד ת"א 25 במהלך חודש יוני האחרון כאשר כימיקלים לישראל ואחיותיה הגיעו לשיאי כל הזמנים שלהן. אומנם שער המדד עלה במהלך רוב החודש אולם היה ברור לכל כי מדובר במקסם שווא בהובלה של מניות בודדות ולא בעוצמה כללית של השוק. מתחילים להבין לאן אני חותר ?

מתנדי עוצמת השוק (MARKET BREADTH) מציגים את הסטטיסטיקה הפנימית של המדד ובוחנים האם קיים מתאם חיובי או שלילי בין המתנד למדד והאם קיימת תופעה חריגה (שיא או שפל) על גבי המתנד.

בסקירה זו נציג שני מתנדים. נתחיל ממתנד המציג את אחוז המניות בבורסת ניו-יורק (NYSE) ששערן גבוה מהמוצע הנע של 200 יום שלהן. בגרף 1 מוצג מתנד $NYA200R על גבי גרף שבועי של השנים 2006 ו 2007 כאשר מתחת למתנד מוצג גרף השערים של מדד NYSE COMPOSIT.

שימו לב לאירועים החשובים על הגרף (וסליחה שהוא עמוס, אך הוא מכיל מידע רב):

1. בשפל של קיץ 2006 המתנד נופל אל מתחת לרמת 50 אך מעל לרמת 40.

2. מחודש פברואר 2007 עד לחודש אוקטובר 2007, המדד יוצר שיאים עולים ולעומתו המתנד מתחיל לפתח סטייה דובית ומייצר שיאים יורדים.

3. בשפל של קיץ 2007 אנו מקבלים על המתנד צלצול אזהרה ראשון כאשר המתנד נופל מתחת לרמת 40 וצלצול אזהרה שני אנו מקבלים כאשר בשפלים של נובמבר ודצמבר 2007 המתנד נופל שוב אל מתחת לרמת 40 על אף ששפלי המדד היו גבוהים יותר.

4. השוואה בין השפלים מקיץ 2006 ועד סוף שנת 2007 ע"ג המתנד ובין השפלים באותה התקופה ע"ג המדד נותנת לנו שוב סטייה דובית.

5. באוקטובר 2007 המדד קובע שיא חדש אך לעומת זאת המתנד אינו מצליח להתאושש ונבלם ברמת 60.

גרף 1

המתנד מראה לנו באופן ברור כי במהלך שנת 2007 פחות ופחות מניות מצליחות לשהות מעל ממוצע נע 200 יום שלהן ויוצר שיאים יורדים. המדד מצליח אומנם לקבוע שיאים עולים אך זאת רק עקב העובדה שהמשקיעים עוזבים את המניות החלשות ומתרכזים במניות החזקות ויוצרים מקסם שווא, אך ככל שעובר הזמן יש פחות ופחות מניות חזקות עד שלבסוף אין יותר איפה להסתתר.

בשוק שורי המתנד אינו אמור ליפול לפחות מרמת 40 ובשוק דובי המתנד אינו אמור לעלות מעל רמת 60. אנו רואים היטב על הגרף כיצד נפרצה רמת 40 באוגוסט 2007 וכיצד עמדה רמת 60 בהתנגדות באוקטובר 2007 תוך שהן נותנות איתות מובהק להיפוך המגמה.

כעת נעבור למתנד השני המציג את אחוז המניות במדד הנמצאות בלונג כפי שנקבע לפי טבלת POINT&FIGURE שלהן. המתנד נקרא Bullish Percent Index וניתן למצוא רשימת מתנדים לפי מדדים בתחתית דף Market Summary שבאתר StockCharts.com. בגרף 2 מוצג מתנד $BPSPX המראה את אחוז המניות השוריות במדד S&P500. שימו לב לאירועים החשובים על הגרף:

1. סטייה דובית המתפתחת במהלך שנת 2007 ומתריע על היפוך המגמה הראשית.

2. סטייה שורית במהלך החודשים ינואר עד מרץ 2008 המתריע על יציאה לתיקון טכני (סיום גל ביניים (1) וכניסה לגל ביניים (2) שאיני מראה על הגרף על מנת שלא להעמיס אותו).

3. סטייה שורית נוספת במהלך החודשים אוקטובר ונובמבר 2008 המתריע ככל הנראה על יציאה לתיקון טכני נוסף (ככל הנראה סיום גל ביניים (3) וכניסה לגל ביניים (4) ).

שימו לב כי בתחילת אוקטובר 2007 המתנד נופל אל מתחת ל 5% (מסומן בחץ), דהיינו שכמעט כל המניות שבמדד נמצאות באיתות שורט ! מצב קיצוני זה אכן מתאים לאגרסיביות של הירידות שהיו במהלך חודש ספטמבר.

גרף 2

הטבלה הבאה מציגה את מניות ת"א 25 עם ממוצעים ל-200 ימים ו-100 ימים. מטבע הדברים, מניות שימצאו מעל ממוצע 200 בעת ירידות ארוכות טווח הן מניות המוגדרות כמניות דפנסיביות כגון מניית טבע.

אם נבדוק את השיאים במדד ת"א 25 האחד של ה-25/7/2007 והשני של 1/11/2007 נראה שבעת העליה מרמת 1140 הנקודות ועד רמת 1250 הנקודות מס' המניות שהיו מעל ממוצע 200 הלך ופחת. דבר שמבסס את הטענה שהשיא האחרון במדד ת"א 25 הושג בזכותן של מניות כי"ל וח"ל.

סיכום

מדדי עוצמת השוק הינם כלי עזר אפקטיביים המאפשרים לנו להבחין בשינויי מגמה פנימיים בתוך קבוצת המניות המרכיבות את המדד הנבחן ולסייע בזיהוי מבעוד מועד של פוטנציאלים להיפוכי מגמות ראשיות ומגמות ביניים.

יואב א.

מרכז תחום גלי אליוט

אתר JackBar

כניסת סטודנטים