metastock_for_webinretactive for web

לימודי שוק ההון ת"א והמרכז | חיפה והצפון |

הצטרפות לרשימת תפוצה | הצטרפות לשרות המנויים ללא עלות

משקיעים וסוחרים רבים נוהגים להשתמש בתכיפות גבוהה יותר או פחות בתעודות הסל הנסחרות בבורסה הישראלית. השימוש ההולך וגובר בתעודות אלו, שהן למעשה סוג של אג"ח, והינן סחירות כמו כל נייר ערך. סוחרים רבים מנצלים את יתרון הנזילות והחשיפה לשווקים שונים, ונוטים להעדיף את תעודות הסל על פני קרנות הנאמנות. הטפטוף שהחל לפני זמן לא ארוך הפך למבול של ממש, וכל בתי ההשקעות הצטרפו לחגיגה. כיום נסחרות בבורסה התל אביבית כ-76 תעודות שהונפקו על ידי אקסלנס (קסם), תכלית, כלל פיננסים (מבט), פסגות-אופק (תאלי), גאון (הדס) ופאי-דש-גמול (אינדקס). התעודות הקיימות עוקבות אחר מדדי מניות בארץ ובעולם, אג"חים ומטבעות, החל מת"א 25, 100, או נדל"ן 15, וכלה במדדי מניות המים או האנרגיה.

כל תעודת סל מתפקדת למעשה כמו סוג של אג"ח, עם הצמדה מסוימת למדד ייחוס מסוים. כלומר, מחיר התעודה בבורסה, אמור לשקף את מחיר מדד הייחוס, לאחר התאמות מסוימות. למשל – תעודת סל העוקבת אחר מדד ת"א 100 אמורה להיסחר לפי שער המדד בכל דקה ודקה, אך למחיר זה יש להוסיף מקדם מסוים המשקף את הדיבידנדים שחילקו החברות ושהושקעו חזרה במדד. כאשר מדובר בתעודת סל על מניות בחו"ל, יש להוסיף את שער החליפין למשוואה, בנוסף למקדמים אחרים. לעתים יש להתייחס למדד עצמו, ובשעות שבהן אין מסחר, יש להתייחס לחוזה העתידי. בקיצור, לכל תעודת סל צריך להיות מחיר מסוים, הנגזר מהמדד. לעתים קרובות מידי, המחיר לפיו נסחרת התעודה בבורסה אינו משקף תמיד את המחיר ההוגן הנגזר מהמדד, ונוצר ארביטראז' למעשה, בין המחיר ההוגן והמחיר בשוק.

על סוחר מנוסה אסור לשלם יותר מהמחיר ההוגן, והוא עשוי אף לנצל את הפערים הנוצרים ממכירות או קניות מסיביות בשוק. החברות המנפיקות את התעודות מחויבות לספק את הביקושים במחיר ההוגן – כלומר – גם אם המחיר בשוק גבוה, הם אמורים לספק את הביקושים במחירים הריאליים. השאלה הגדולה, אם כן, היא איך מחשבים את המחיר ההוגן.

בכדי לדעת זאת עלינו להציץ בתשקיף התעודה, הזמין באינטרנט באתרים השונים (מאיה, אתרי האינטרנט של החברות המנפיקות והפורטלים הפיננסיים הגדולים). בתשקיף מציגות החברות את הנוסחאות לחישוב המחיר ההוגן של תעודת הסל. עם זאת, מידע זה אינו מספיק – התשקיף אינו כולל את מקדמי הדיבידנדים ומידע זה נשמר בד"כ אצל החברה המנפיקה. מידע זה זמין בד"כ למשקיעים המוסדיים, אך אינו נחשף לעיני הציבור הרחב. חברת ברוקרטוב עובדת בימים אלו על הקמת מרכז מידע, שירכז את כל הנתונים הנוגעים לתמחור תעודות הסל.

דוגמה לתמחור נכון של תעודת סל ניתן לראות להלן:

תעודת סל "תכלית ניקיי", מושפעת ממדד הניקיי, שער היין-שקל, ומקדם מספרי מסוים:

שער ין: 382.41 מדד ניקיי: 15180

שער תעודה: 382.41*15180 /410= 14158.50

גרף השוואתי – מדד הניקיי מול תעודת הסל תכלית ניקיי – ההפרשים עשויים לנבוע מהפרשי שער חליפין, דיבידנדים ודמי ניהול.

teodot sal

כניסת סטודנטים