metastock_for_webinretactive for web

לימודי שוק ההון ת"א והמרכז | חיפה והצפון |

הצטרפות לרשימת תפוצה

הקורסים

סוכן ביטוח אלמנטרי

from class

 

סוכן ביטוח אלמנטרי הינו נציג של חברת הביטוח המוציאה את פוליסת הביטוח העוסקות בסיכון לאובדן הרכוש וסיכון לפגיעה בנפש כתוצאה משימוש ברכוש. אחד מתפקידיו של הסוכן לקשר בין חברת הביטוח ללקוח ולתת שירות ראשוני למבוטח כאשר מוגשת תביעה לחברת הביטוח. סוכן ביטוח יכול לפעול הן במישור העצמאי , או תחת חברת ביטוח. הביקוש לתפקיד הזה נחשב לבין הגבוהים והמבוקשים ביותר כיום במשק.

סוכן ביטוח אלמטרי מחויב להחזיק ברישיון סוכני ביטוח כללי, כפי שמוסדר בחוק הביטוח על שירותים פיננסים התשמ''א- 1981. בהתאם לחוק זה, על האזרח המבקש רישיון לעסוק במכירת ביטוח חייב לעבור 6 בחינות מטעם המפקח על הביטוח של משרד האוצר.

המשך קריאה: סוכן ביטוח אלמנטרי

קורס ייעוץ השקעות וניהול תיקים

הקורס נועד להקנות כלים מעשיים לפעול בשוק ההון בישראל ומכין לקראת בחינת ההסמכה של הרשות לני"ע ומשרד האוצר.

המשך קריאה: קורס ייעוץ השקעות וניהול תיקים

קורסים למוסדות

 מכללת ג'קבר JackBar בבעלות האנליסט ג'קי ברוך שמחה להעניק לעובדי ארגונים גדולים ובני משפחותיהם מענק לימודים ייחודי עבור קורס "פרקטיקה בשוק ההון".

המשך קריאה: קורסים למוסדות

קורס ייעוץ פנסיוני

הקורס נועד להקנות כלים מעשיים לפעול בשוק ההון בישראל ומכין לקראת בחינת ההסמכה של הרשות לני"ע ומשרד האוצר.

המשך קריאה: קורס ייעוץ פנסיוני

אימון אישי לשוק ההון האמריקאי

 מכללת ג'קבר JackBar מציעה לך אימון אישי עם המנטור זהר ליבוביץ במהלך המסחר בשוק האמריקאי

המשך קריאה: אימון אישי לשוק ההון האמריקאי

עמוד 1 מתוך 3

כניסת סטודנטים